Hram svih bogova, Rimski Panteon Jedini je od svih sakralnih objekata koji me je vinuo u nebesa..sugerisao  da zaista razmišljam o nečem uzvišenom i velikom, izvan nas samih, izvan svih svetova koje znamo..Ovo je jedino mesto koje je u meni probudilo nešto religijsko, i to toliko snažno da sam se iznenadila sopstvenim osećanjem koje me...