Postoje neke razne teme  za koje kradem vreme …najčešće od sna ili odmora..kada o tome razmišljam i pitam se kako, shvatam da je konzumacija svih tih sadržaja isto što i odmor, san, opuštanje…tvrdim  da je  ta potreba esencijalna koliko i sam san, možda i više od njega. Ona  resetuje  stres  koji mi generiše svakodnevni život...