Hram svih bogova, Rimski Panteon

Jedini je od svih sakralnih objekata koji me je vinuo u nebesa..sugerisao  da zaista razmišljam o nečem uzvišenom i velikom, izvan nas samih, izvan svih svetova koje znamo..Ovo je jedino mesto koje je u meni probudilo nešto religijsko, i to toliko snažno da sam se iznenadila sopstvenim osećanjem koje me je samo susrelo u sred ove oble, savšene forme..Po kamenu koji je bio svuda oko mene rasipala se sunčeva svetlost, i ja sam najzad shvatila da je ovo jedino mesto na kome je priroda, sunce, vazduh integralni deo hrama, i da je ona božanstvena i slavljena Panteonom. Izgleda da moje biće bolje reaguje na takvu istinu, i da je moj bog jedan od onih kojeg slavi ovaj čudotvorni hram.

Slava je dodeljena ktitoru,  caru Hadrijanu, a arhitekta se ne zna ko je pouzdano bio. Beskrajno hvala nepoznatom graditelju.